28 września, w poniedziałek Klinika Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii wznowi przyjęcie pacjentów. Przerwa spowodowana była wykryciem ogniska zakażenia koronawirusem w placówce. Ognisko zakażenia wykryto 19 września. Obecnie w Szpitalu przebywa 14 zakażonych pacjentów – jak informuje WSSE w Krakowie.

Narodowy Instytut Onkologii wydał komunikat w sprawie otwarcia Kliniki Radioterapii.

"Odcinek A Kliniki Radioterapii, w którym stwierdzono zakażenia SARS-CoV-2, został dokładnie zdezynfekowany metodą fumigacji z użyciem nadtlenku wodoru. Pozostałe pomieszczenia Kliniki Radioterapii również zostały zdezynfekowane.

Do pracy sukcesywnie powracają pracownicy medyczni, którzy przebywali na kwarantannie, natomiast członkowie personelu medycznego skierowani do domowej izolacji nadal w niej pozostają. Wszystkie pozostałe kliniki i zakłady Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie oraz Przychodnia Przykliniczna cały czas pracują normalnie. Zgodnie z planem wykonywane są też badania diagnostyczne.

Pacjenci leczeni w naszym ośrodku mają zapewnione bezpieczeństwo i są otoczeni należytą opieką medyczną. Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad obowiązujących w Instytucie w czasie pandemii, w tym zwłaszcza o noszeniu maseczki ochronnej, zachowywaniu bezpiecznego dystansu i dezynfekcji rąk. Na terenie szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin, ograniczamy również wstęp osobom towarzyszącym pacjentom zgłaszającym się na badania i leczenie ambulatoryjne. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, którzy wymagają stałej opieki."

Może cię zainteresować także: Rekord zakażeń na Pomorzu. Wysokie zagrożenie województwa

W tym tygodniu także: Gdańsk: znane są przyczyny środowego pożaru, który spowodował spore zniszczenia w bloku. W akcji brało udział aż pięć zastępów straży